OCT 29

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za słupy?

Na dużej ilości polskich działek są umieszczone słupy energetyczne.

W wielu przypadkach nie nastąpiło jeszcze ustanowienie służebności przesyłu. Jej prawne unormowanie jest obowiązkiem właściciela linii przesyłowej.

Niedopełnienie tego nakazu daje właścicielowi tego terenu prawo do domagania się odszkodowania za słupy energetyczne. Roszczenie to dotyczy korzystania z działki do 10 lat wstecz. Oprócz odszkodowania, można domagać się także ustanowienia służebności gruntowej, a nawet usunięcia slupów z nieruchomości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, właściciel może żądać również przymusowego wykupu nieruchomości z uwagi na obniżenie wartości rynkowej nieruchomości.

Trzeba mieć na uwadze, że odzkodowanie za słupy należy się tylko za pas, który został wyłączony z użytkowania i gospodarowania ze względu na stojące tam słupy. Dodatkowe odszkodowanie powinno być wypłacone za teren, który jest konieczny do swobodnego dostępu do urządzeń oraz obszar, który zajmują linie napowietrzne rozciągnięte między słupami. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o średni czynsz dzierżawny metra kwadratowego działek o podobnym zagospodarowaniu, które znajdują się w danej okolicy.

Przed wystąpieniem z roszczeniem o odszkodowanie, należy upewnić się, że przedsiębiorstwo przesyłowe nie miało podpisanej stosownej umowy z poprzednim właścicielem albo nie została w tej sprawie wydana odpowiednia decyzja administracyjna.

Więcej informacji na stronie www.kancelariawisniowski.pl.

Okiem reportera

prawo

usługi prawnicze

kancelaria

radca prawny

notariusz

prawnik

Twój komentarz